Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zlatý erb - soutěžíme o nejlepší webové stránky
Dejte nám prosím svůj
 hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 3. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty -4 až -8°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Turovecký rybník

Navigace

Obsah

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí

Blízké okolí

Kepkův dub

​      "Kepkův dub" přes 400 let stár, 7 m v obvodu, se svou 15 metrovou korunou patří k památ-kám obce.

Národní přírodní památka Luční

Hlavní předmět ochrany     

Unikátní výskyt mnoha význačných teplomilných druhů hub, zejména hřibovitých, rostoucích v symbióze se stromovými porosty rybniční hráze. K nejvýznamnějším patří výskyt hřibu moravského (Boletus moravicus), hřibu zavalitého (B. torosus), hřibu skvostného (B. splendidus) a hřibu Boletus pseudoregius.

Charakteristika chráněného území ve vztahu k hlavnímu motivu ochrany   

Hráz rybníka Luční, ležícího v horní části rybniční soustavy JZ od Turovce. V podloží rybníka a jeho okolí jsou terciérní sedimenty Turovecké pánve. V okolí jsou hnědé půdy, v různé míře oglejené. Rybniční hráz je terénním novotvarem s odchylnými půdními, hydrologickými a mikroklimatickými podmínkami (relativně propustná až vysýchavá svrchní vrstva půdy, příznivější teplejší mikroklima), které umožňují vytvoření rostlinných společenstev analogických teplomilnejším typům acidofilních doubrav. Stromové porosty hráze jsou tvořeny převážně dubem letním velmi různého stáří (od mladých náletových jedinců v podúrovni až po nejstarší exempláře s průměrem kmene ca 1,5 m a stáří přes 20O let), přimíšeny jsou osika (starší i mladší jedinci), bříza bělokorá, borovice lesní, několik vtroušených exemplářů smrku ztepilého, jeřáb obecný v podúrovni. V podrostu jsou roztroušeně vytvořeny křovité porosty trnky a růží. Bylinné patro zcela odpovídá lesnímu společenstvu acidofilních doubrav svazu Genisto germanicae-Quercion (Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Festuca ovina, Genista tinctoria, Hieracium lachenalii, H.sabaudum, Melampyrum pratense, Poa nemoralis), pronikají sem i některé druhy charakteristické pro suchomilnělší typy společenstev svazu Molinion (Betonica officinalis, Centaurea jacea, Galium boreale, Sanguisorba offici-nalis). Na úpatí vzdušné strany hráze je do ZCHÚ zahrnut 2-4 m široký pruh vlhkých lučních porostů s vysokobylinnými společenstvy sv. Calthion. Výskyt vzácných a ohrozených makromycetú je soustředěn do podrostu stromových porostů v koruně hráze, oboustranně procházející cesty; mnohem řidčeji se vyskytují v horní části návodní strany a na vzdušné straně hráze. Výčet nejvýznamnějších zjištěných druhů mykoflóry: Boletus moravicus, B. torosus, B. radicans, B. splendidus, B. impolitus, B. appendiculatus, Aureoboletus gentílis, Leccinum quercinum, L. duriusculum, L.holopus, Russula luteotacta, R. decípiens, R. pseudointegra, SLropharia albocrenulala, Cortinarius balteatus, C. purpurascens var. largusoides, C. caesiocyaneus, C. orichalceus. Bovista pusilliformis.