Obec Turovec
Turovec

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí

Kepkův dub

​      "Kepkův dub" přes 400 let stár, 7 m v obvodu, se svou 15 metrovou korunou patří k památ-kám obce.

Národní přírodní památka Luční

Hlavní předmět ochrany     

Unikátní výskyt mnoha význačných teplomilných druhů hub, zejména hřibovitých, rostoucích v symbióze se stromovými porosty rybniční hráze. K nejvýznamnějším patří výskyt hřibu moravského (Boletus moravicus), hřibu zavalitého (B. torosus), hřibu skvostného (B. splendidus) a hřibu Boletus pseudoregius.

Charakteristika chráněného území ve vztahu k hlavnímu motivu ochrany   

Hráz rybníka Luční, ležícího v horní části rybniční soustavy JZ od Turovce. V podloží rybníka a jeho okolí jsou terciérní sedimenty Turovecké pánve. V okolí jsou hnědé půdy, v různé míře oglejené. Rybniční hráz je terénním novotvarem s odchylnými půdními, hydrologickými a mikroklimatickými podmínkami (relativně propustná až vysýchavá svrchní vrstva půdy, příznivější teplejší mikroklima), které umožňují vytvoření rostlinných společenstev analogických teplomilnejším typům acidofilních doubrav. Stromové porosty hráze jsou tvořeny převážně dubem letním velmi různého stáří (od mladých náletových jedinců v podúrovni až po nejstarší exempláře s průměrem kmene ca 1,5 m a stáří přes 20O let), přimíšeny jsou osika (starší i mladší jedinci), bříza bělokorá, borovice lesní, několik vtroušených exemplářů smrku ztepilého, jeřáb obecný v podúrovni. V podrostu jsou roztroušeně vytvořeny křovité porosty trnky a růží. Bylinné patro zcela odpovídá lesnímu společenstvu acidofilních doubrav svazu Genisto germanicae-Quercion (Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Festuca ovina, Genista tinctoria, Hieracium lachenalii, H.sabaudum, Melampyrum pratense, Poa nemoralis), pronikají sem i některé druhy charakteristické pro suchomilnělší typy společenstev svazu Molinion (Betonica officinalis, Centaurea jacea, Galium boreale, Sanguisorba offici-nalis). Na úpatí vzdušné strany hráze je do ZCHÚ zahrnut 2-4 m široký pruh vlhkých lučních porostů s vysokobylinnými společenstvy sv. Calthion. Výskyt vzácných a ohrozených makromycetú je soustředěn do podrostu stromových porostů v koruně hráze, oboustranně procházející cesty; mnohem řidčeji se vyskytují v horní části návodní strany a na vzdušné straně hráze. Výčet nejvýznamnějších zjištěných druhů mykoflóry: Boletus moravicus, B. torosus, B. radicans, B. splendidus, B. impolitus, B. appendiculatus, Aureoboletus gentílis, Leccinum quercinum, L. duriusculum, L.holopus, Russula luteotacta, R. decípiens, R. pseudointegra, SLropharia albocrenulala, Cortinarius balteatus, C. purpurascens var. largusoides, C. caesiocyaneus, C. orichalceus. Bovista pusilliformis.  

Datum vložení: 12. 10. 2010 13:22
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2021 10:33

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Svoz odpadu

Září 2023
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
logo aplikace V Obraze

AKTUÁLNÍ INFORMACE

PŘÍMO VE VAŠEM TELEFONU

Kontakt

Turovec 41, 391 21 Turovec, Česká Republika
Telefon: +420 381 297 212, Fax: 381 297 212
E-mail: obec.turovec@volny.cz, Datová schránka: z3zb6e3

IČO: 00582867